Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

 


Доступ до публічної інформації - Завдання, права управління культури і туризму облдержадміністрації

Завдання, права управління культури і туризму облдержадміністрації
 
1. Основними завданнями управління є:
 
1)     реалізація державної політики у сфері культури, туризму та державної мовної політики;
2)     забезпечення:
- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
               - доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
3)     сприяння:
- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;
              - загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;
4)                участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та мовної політики.
 
 
2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
1)     створює умови для розвитку:
               - усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, бібліотек, музеїв, заповідників, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва та позашкільної мистецької освіти;
- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії провадження екскурсійної діяльності, а також створення нових туристичних маршрутів розвитку “сільського" зеленого туризму;
2)     сприяє:
- формуванню репертуару театрів, кіно- і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, заповідників, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів;
- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для об’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;
- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;
- централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
- збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
- збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
- діяльність творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;
- соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму;
-   організації та проведенню наукових досліджень у галузі культури;
-   координації робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;
3)     проводить аналіз:
- ринку туристичних послуг і подає Міністерству культури і туризму України відомості про розвиток туризму;
- потреби у працівниках у сфері культури і туризму;
- стану розвитку галузі культури області;
 
4)     подає МКТ пропозиції щодо:
- формування державної політики у сфері культури і туризму, а також державної мовної політики,зокрема стосовно вдосконалення нормативно правового регулювання у зазначеній сфері;
- надання творчим колективам статусу академічного;
               - відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму державними винагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
- занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
5)     бере участь у:
- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;
- реалізації міжнародних проектів у сфері культури і туризму;
- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
- розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів області;
- вирішені питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;
6)               надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму;
7)     здійснює:
- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, що перебувають у сфері управління культури і туризму облдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;
- заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму;
8)     забезпечує:
- функціонування української мови у галузі культури;
- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму і контроль за їх достовірністю;
9)     інформує МКТ про:
- музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
10)організовує:
- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури і туризму;
          11) організовує роботу згідно чинного законодавства стосовно видачі:
                - дозволів на право здійснення туристичного супроводу;
                - ліцензій на право здійснення турагентської діяльності в межах області;             
         12) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;
13) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;
14)          видає свідоцтва про проведення гастрольних заходів для внесення до відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
15)веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
16)            сприяє закордонним українцям у задоволенні їх культурних і мовних потреб;
17)          роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та державної мовної політики;
18)            вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності, виданих центральним органом виконавчої влади у сфері туризму;
19)            подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
20)          здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 
3. Управління має право:
 
1)     залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
2)                одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3)   скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;
     
 

Створено : 20/07/2011 @ 14:04
Оновлено : 20/07/2011 @ 14:04
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 2339 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins