Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

 


Доступ до публічної інформації - Адміністративні послуги, що надаються управлінням

 
Адміністративні послуги, що надаються управлінням
 
 
1. «Отримання дозволів на організаціюта проведення гастрольного заходу»
 
Крок 1
 
          Подати заявку на проведення гастрольного заходу до відповідного органу виконавчої влади із зазначенням адреси (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назви, часу і місця його проведення (додається);
 
Крок 2
 
        Додати копію статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
 
Крок 3
 
         Додати програму гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови, мов, якою (якими) буде супроводжуватися захід, перелік виконавців і творів;
 
Крок 4
 
        Отримати свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою Міністерства культури і туризму України.
 
Документи:
 
        Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 204 року № 35 “Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів”.
 
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 1
 
ЗАЯВКА
на проведення гастрольного заходу
 
1. Організатор гастрольного заходу ___________________________________
__________________________________________________________________
2. Адреса (місцезнаходження), телефон організатора гастрольного заходу
__________________________________________________________________
3. Назва гастрольного заходу ________________________________________
__________________________________________________________________
4. Місце проведення гастрольного заходу ______________________________
5. Час проведення гастрольного заходу ________________________________
6. Очікувана кількість глядачів _______________________________________
 
     До заявки додаються:
    
     засвідчені в установленому порядку копії статутних документів та  свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) для юридичних осіб
     програма гастрольного заходу з визначенням:
його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо)
формату (фестиваль, концерт, вистава тощо)
мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід
перелік виконавців і творів
______________________________________________________________________ 
     Засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною
 
     Заявник
 
П.І.Б., підпис особи, яка подала заявку
 
Дата
 
Печатка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів»
 
                                                        Крок 1
 
 Подати до управління культури і туризму облдержадміністрації заявку на отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів (додається);
 
Крок 2
 
           Надати нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
Крок 3
 
           Надати нотаріально засвідчену копію статуту – для юридичної особи;
 
Крок 4
 
          Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги та прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову видачі;
 
Крок 5
 
       Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
 
Крок 6
 
        Видача свідоцтва або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови (додається).
 
Документи:
 
         Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 „Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів”.
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зразок 1                                               

                   _______________________________________________ 
                   (найменування органу, до якого подається заява)
                   _______________________________________________ 
                     (повне та скорочене найменування суб'єкта
                   _______________________________________________ 
                                  кінематографії)

                              ЗАЯВА 
                      (для юридичної особи)
 

Прошу внести _______________________________ до Державного реєстру 
                  (найменування суб'єкта)

виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів як суб'єкта 
кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
                            (зазначити: виробництво фільмів,
_________________________________________________________________, 
          розповсюдження фільмів, демонстрування фільмів)

і видати про це свідоцтво 

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Місцезнаходження _________________________________________________ 

Номери засобів зв'язку____________________________________________ 

Ідентифікаційний код   згідно   з   Єдиним   державним    реєстром 
підприємств та організацій України ______________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________
__________________________________________________________________ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________ 
                                           (підпис керівника або
                                        __________________________ 
                                           уповноваженої особи)

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 2


                   _______________________________________________ 
                   (найменування органу, до якого подається заява)
                   _______________________________________________ 
                          (прізвище, ім'я та по батькові)

                              ЗАЯВА 
                       (для фізичної особи)
 
     Прошу внести   мене   до   Державного   реєстру   виробників, 
розповсюджувачів   і   демонстраторів    фільмів    як    суб'єкта
кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
__________________________________________________________________ 
     (зазначити: виробництво фільмів, розповсюдження фільмів,
_________________________________________________________________, 
                     демонстрування фільмів)

і видати про це свідоцтво 

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Паспорт __________________________________________________________ 
                 (серія, номер, ким і коли виданий)

Місце проживання _________________________________________________ 

Номери засобів зв'язку ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб ___ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________
                                          (підпис фізичної особи)
М.П.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Зразок 3
                                              

 
                      Державний Герб України 

                  Державна служба кінематографії 
          (або найменування місцевого органу управління
                         кінематографією)

                            СВІДОЦТВО 
             про внесення Суб'єкта кінематографії до
         Державного реєстру виробників, розповсюджувачів
                     і демонстраторів фільмів
 

Серія ______________                                N ____________ 

__________________________________________________________________ 
    (повне та скорочене найменування суб'єкта кінематографії)
__________________________________________________________________ 
     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________ 
                         кінематографії)

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Напрям та відомості про професійну кінематографічну діяльність ___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________ 

Засновник (співзасновники) _______________________________________
__________________________________________________________________ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________ 
                                            (підпис керівника)
М.П. 

 

Створено : 20/07/2011 @ 14:07
Оновлено : 20/07/2011 @ 14:09
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 2312 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins