Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Доступність до закладів культури

Закрити Основні показники роботи закладів культури

Закрити Фінанси 2017

Закрити Фінанси 2018

Закрити Фінанси 2019

Закрити Фінанси 2020


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

eko.jpg

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

kir.gif


Доступ до публічної інформації - Адміністративні послуги, що надаються управлінням

 
Адміністративні послуги, що надаються управлінням
 
 
1. «Отримання дозволів на організаціюта проведення гастрольного заходу»
 
Крок 1
 
          Подати заявку на проведення гастрольного заходу до відповідного органу виконавчої влади із зазначенням адреси (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назви, часу і місця його проведення (додається);
 
Крок 2
 
        Додати копію статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
 
Крок 3
 
         Додати програму гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови, мов, якою (якими) буде супроводжуватися захід, перелік виконавців і творів;
 
Крок 4
 
        Отримати свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою Міністерства культури і туризму України.
 
Документи:
 
        Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 204 року № 35 “Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів”.
 
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 1
 
ЗАЯВКА
на проведення гастрольного заходу
 
1. Організатор гастрольного заходу ___________________________________
__________________________________________________________________
2. Адреса (місцезнаходження), телефон організатора гастрольного заходу
__________________________________________________________________
3. Назва гастрольного заходу ________________________________________
__________________________________________________________________
4. Місце проведення гастрольного заходу ______________________________
5. Час проведення гастрольного заходу ________________________________
6. Очікувана кількість глядачів _______________________________________
 
     До заявки додаються:
    
     засвідчені в установленому порядку копії статутних документів та  свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) для юридичних осіб
     програма гастрольного заходу з визначенням:
його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо)
формату (фестиваль, концерт, вистава тощо)
мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід
перелік виконавців і творів
______________________________________________________________________ 
     Засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною
 
     Заявник
 
П.І.Б., підпис особи, яка подала заявку
 
Дата
 
Печатка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів»
 
                                                        Крок 1
 
 Подати до управління культури і туризму облдержадміністрації заявку на отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів (додається);
 
Крок 2
 
           Надати нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
Крок 3
 
           Надати нотаріально засвідчену копію статуту – для юридичної особи;
 
Крок 4
 
          Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги та прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову видачі;
 
Крок 5
 
       Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
 
Крок 6
 
        Видача свідоцтва або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови (додається).
 
Документи:
 
         Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 „Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів”.
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зразок 1                                               

                   _______________________________________________ 
                   (найменування органу, до якого подається заява)
                   _______________________________________________ 
                     (повне та скорочене найменування суб'єкта
                   _______________________________________________ 
                                  кінематографії)

                              ЗАЯВА 
                      (для юридичної особи)
 

Прошу внести _______________________________ до Державного реєстру 
                  (найменування суб'єкта)

виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів як суб'єкта 
кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
                            (зазначити: виробництво фільмів,
_________________________________________________________________, 
          розповсюдження фільмів, демонстрування фільмів)

і видати про це свідоцтво 

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Місцезнаходження _________________________________________________ 

Номери засобів зв'язку____________________________________________ 

Ідентифікаційний код   згідно   з   Єдиним   державним    реєстром 
підприємств та організацій України ______________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________
__________________________________________________________________ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________ 
                                           (підпис керівника або
                                        __________________________ 
                                           уповноваженої особи)

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 2


                   _______________________________________________ 
                   (найменування органу, до якого подається заява)
                   _______________________________________________ 
                          (прізвище, ім'я та по батькові)

                              ЗАЯВА 
                       (для фізичної особи)
 
     Прошу внести   мене   до   Державного   реєстру   виробників, 
розповсюджувачів   і   демонстраторів    фільмів    як    суб'єкта
кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
__________________________________________________________________ 
     (зазначити: виробництво фільмів, розповсюдження фільмів,
_________________________________________________________________, 
                     демонстрування фільмів)

і видати про це свідоцтво 

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Паспорт __________________________________________________________ 
                 (серія, номер, ким і коли виданий)

Місце проживання _________________________________________________ 

Номери засобів зв'язку ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб ___ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________
                                          (підпис фізичної особи)
М.П.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Зразок 3
                                              

 
                      Державний Герб України 

                  Державна служба кінематографії 
          (або найменування місцевого органу управління
                         кінематографією)

                            СВІДОЦТВО 
             про внесення Суб'єкта кінематографії до
         Державного реєстру виробників, розповсюджувачів
                     і демонстраторів фільмів
 

Серія ______________                                N ____________ 

__________________________________________________________________ 
    (повне та скорочене найменування суб'єкта кінематографії)
__________________________________________________________________ 
     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________ 
                         кінематографії)

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Напрям та відомості про професійну кінематографічну діяльність ___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________ 

Засновник (співзасновники) _______________________________________
__________________________________________________________________ 
 

"____" ________________ 20__ р.        __________________________ 
                                            (підпис керівника)
М.П. 

 

Створено : 20/07/2011 @ 14:07
Оновлено : 20/07/2011 @ 14:09
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 3156 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins