Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові документи

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Доступність до закладів культури

Закрити Основні показники роботи закладів культури

Закрити Фінанси 2017

Закрити Фінанси 2018

Закрити Фінанси 2019

Закрити Фінанси 2020


Установи, заклади та
організації області

Закрити Календар подій Кіровоградської області на 2020 рік

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

eko.jpg

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

kir.gif


Доступ до публічної інформації - Перелік конфіденційної інформації та відомостей, що становлять службову інформацію якій присвоюється гриф «Для службового користування»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора департаменту
культури, туризму та культурної
спадщини облдержадміністрації

12  червня  2017  №133

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, якій присвоюється гриф «Для службового користування»


з/п

Відомості

1.

Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.

Листування про стан забезпечення охорони технічного захисту інформації з обмеженим доступом (якщо інформація не відноситься до державної таємниці).

3.

Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників) або можливі шляхи реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.

Відомості про організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік службової та конфіденційної інформації, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова інформація.

5.

Відомості про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

6.

Відомості про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

7.

Відомості про заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період організацій, якщо відомості в них не містять інформацію,  що становить державну таємницю.

8.

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

9.

Дані про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становлять державну таємницю.

10.

Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки,  які підлягають передачі Збройним Силам України в організації, підприємстві, установі.

11.

Заходи щодо надання культурно-мистецьких послуг в особливий період.

12.

Відомості про виконання законів,  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, крім тих,  що становлять державну таємницю.

13.

Відомості про стан мобілізаційної готовності міст, районів, підприємств, установ та організацій.

14.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

15.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

16.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,  транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період,  крім тих,  що становлять державну таємницю.

17.

Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

18.

Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, призвести до заворушень чи злочинів, якщо ці відомості в них не містять інформацію, що становлять державну таємницю.

______________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора департаменту
культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації
12  червня  2017  №133

ПЕРЕЛІК
конфіденційної інформації, володільцем  якої є
департамент культури, туризму та культурної спадщини
Кіровоградської обласної державної адміністрації*

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Особові справи державних службовців (крім відомостей у деклараціях державних службовців, визначених Законом України «Про запобігання корупції»,  та персональних даних,  що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану із виконанням функцій держави,  посадових або службових повноважень).

3. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України,  місця проживання,  дати народження  фізичних осіб,  щодо яких зазначається інформація в декларації особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  місцезнаходження об’єктів,  які наводяться в декларації (крім області,  району,  населеного пункту,  де знаходиться об’єкт).

Примітки

1.

Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою ,  яка займає посаду ,  пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування ,  посадових або службових повноважень.

 

2.

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів,  державного  чи коммунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6  Закону України   «Про доступ до публічної інформації»,  у тому числі відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на  виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей,  зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47  вказаного Закону.

 


Створено : 23/10/2018 @ 13:33
Оновлено : 23/10/2018 @ 13:48
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 509 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins