Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові документи

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Доступність до закладів культури

Закрити Основні показники роботи закладів культури

Закрити Фінанси 2017

Закрити Фінанси 2018

Закрити Фінанси 2019

Закрити Фінанси 2020

Закрити Фінанси 2021


Установи, заклади та
організації області

Закрити Календар подій Кіровоградської області на 2020 рік

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

eko.jpg

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

kir.gif


Доступ до публічної інформації - Перелік конфіденційної інформації та відомостей,
що становлять службову інформацію якій присвоюється гриф «Для службового користування»

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ директора департаменту культури та туризму облдержадміністрації

21 липня 2021 року  № 156

 

ПЕРЕЛІК

 

відомостей, що становлять службову інформацію

департаменту культури та туризму облдержадміністрації

 

з/п

Відомості

 

1

2

 1.  

Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних  повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної  влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 1.  

Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників) або можливі шляхи реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (авто-матизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 1.  

Зведені відомості про організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік службової та конфіденційної інформації, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова та конфіденційна інформація.

 1.  

Зведені відомості про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-теле-комунікаційній системі.

 1.  

Зведені відомості про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 1.  

Відомості про стан цивільного захисту в особливий період, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

 1.  

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

 1.  

Зведені дані про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

 1.  

Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства області в особливий період.

 1.  

Заходи щодо надання культурних послуг в особливий період, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

 1.  

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Департаменту, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, крім тих, що становлять державну таємницю.

 1.  

Відомості про стан мобілізаційної готовності Департаменту, закладів культури обласного підпорядкування.

 1.  

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Департаментом, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

 1.  

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

 1.  

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Департаменту, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 1.  

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Департаменту, підприємства, установи, організації, крім тих, що становлять державну таємницю.

 1.  

Відомості про проблемні питання міжнародних організацій, до яких входить Україна, що стосується третіх країн, які можуть внести загострення в стосунках з цими країнами.

 1.  

Листування з міністерствами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями щодо вироблення стратегії захисту інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах.

 1.  

Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, призвести до заворушень чи злочинів, якщо ці відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.

 1.  

Відомості про планування, організацію та проведення заходів з евакуації в особливий період, якщо відомості в них не містять державну таємницю.

 

 

______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ директора департаменту культури та туризму облдержадміністрації

21 липня  2021 року  №156

 

 

ПЕРЕЛІК

 

конфіденційної інформації, володільцем якої є

департамент культури та туризму облдержадміністрації, а також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом

та не підлягає відображенню у відкритому доступі

 

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Особові справи державних службовців та працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", (крім відомостей у деклараціях державних службовців, визначених Законом України "Про запобігання  корупції", та персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану із виконанням функцій держави, посадових або службових повноважень).

3. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).

 

Примітки:

1.

Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

 

2.

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої                                     статті 47 вказаного Закону.

_______________

 


Створено : 23/10/2018 @ 13:33
Оновлено : 28/07/2021 @ 13:57
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 810 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins