ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів з питань культури

Закон України “Про культуру”

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА:

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Постанова КМУ від 06.02.2019 року № 72 «Про державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні».

КЛУБНА СПРАВА:

Наказ Міністерства культури і туризму України від 02 грудня 2005 року № 1685 2Про затвердження Положення про клубний заклад2;
наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23 червня 1999 року № 415 «Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України».

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА:

Закон України «Про освіту»;
наказ Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу»;
наказ Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури»;
наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНА ДІЛЬНІСТЬ:

Закон України «Про театри і театральну справу»;
Закон України «Про гастрольні заходи в Україні»;
Закон України 2Про державну підтримку кінематографії в Україні»;
Закон України «Про кінематографію»;
Закон України «Про про авторське право і суміжні права»;
статті 1646, 1647, 1648 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Постанова КМУ від 23.02.2006 року № 208 «Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій».

МУЗЕЙНА СПРАВА:

Закон України «Про музеї та музейну справу».
обласна програма розвитку об’єктів культурної спадщини Кіровоградської області, пов’язаних з корифеями українського професійного театру “Земля корифеїв” на 2018-2020 роки (продовжена до 2023 року).