Вакантні посади станом на 10 квітня 2024 року

№ з/п Вакантна посада Вимоги Обов’язки
1 Головний спеціаліст відділу фінансово-економічного забезпечення Освіта вища, ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне володіння державною мовою Введення обліку необоротних активів, запасів, коштів. Наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування.
Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
2 Спеціаліст відділу розвитку туризму Освіта вища, ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне володіння державною мовою Здійснює організаційну та аналітичну роботу щодо забезпечення розвитку туризму в області.
Приймає участь в організації проведення заходів у сфері туризму.
Здійснює аналіз роботи відділами культури і туризму територіальних громад з питань туризму.
Розробляє, в межах повноважень, проекти нормативних та організаційно-методичних документів у сфері туризму, пропозицій щодо розвитку туризму, курортно-рекреаційної сфери, охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, порядку використання.
Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку туризму.