ДОВІДКА
про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли
до департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації, закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування
у ІІ півріччі 2023 року

На виконання Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393 «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (з урахуванням змін та доповнень), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2023 року № 151-р «Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2022 році», наказу директора департаменту культури та туризму облвійськадміністрації від 09 жовтня 2023 року №166 «Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації, закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування у І півріччі 2023 року», інших нормативних актів та доручень голови обласної державної адміністрації, департаментом культури та туризму облвійськадміністрації (далі – Департамент) проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до Департаменту, закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування у ІІ півріччі 2023 року.
Проведений аналіз свідчить, що в цілому забезпечено роботу зі зверненнями громадян. Протягом ІІ півріччя 2023 року Департаментом проведено відповідну роботу щодо забезпечення реалізації права громадянина на звернення у письмовому вигляді, на особистих прийомах, шляхом здійснення телефонного дзвінка, використання електронної пошти для написання електронних звернень.
Для практичної реалізації громадянами України права на звернення та поліпшення роботи зі зверненнями громадян у Департаменті затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом та ведеться журнал реєстрації письмових заяв, скарг, пропозицій і звернень, що надходять на адресу Департаменту, під час особистого прийому громадян керівництвом, через Кіровоградський регіональний контактний центр та Урядову гарячу лінію.
Всього у ІІ півріччі 2023 року до Департаменту надійшло 23 зверненя(у ІІ півріччі 2022 року зареєстровано 14 звернень).
Усі звернення громадян було розглянуто в установлені терміни, по кожному з них надані своєчасні відповіді. За результатами розгляду звернень, скарг та пропозицій питання вирішено позитивно – 6 (26,1%), роз’яснено – 12 (52,5%), доведено до відома – 5 (21,7%).
Звернення надходили від громадян, які проживають в Голованівській, Новоукраїнській територіальних громадах, міст Олександрії та Кропивницького, а також осіб, які зареєстровані у Рівненській області.
Звернення були зареєстровані через:
Урядову гарячу лінію (3, або 13 %);
Кіровоградський регіональний контактний центр (3, або 13%);
особисто від громадян на адресу Департаменту, в тому числі на електрону пошту (17, або 73,9%);
Звернення надходили з питань культури, туризму та культурної спадщини. Основними темами для розгляду у зверненнях були питання щодо:
історичних пам’яток міста Кропивницького (Фортечні вали);
про сприяння розвитку культури;
роботи клубних закладів;
організація святкових концертів;
обслуговування у бібліотечних закладах;
погодження документації та проектів документів;
належність будівлі до об’єктів охорони культурної спадщини;
демонтування радянської символіки з пам’ятних дошок, пам’ятників тощо, які розташовані на території Кіровоградської області;
пошук меценатів на встановлення пам’ятної дошки;
довідки про виплату заробітної плати тощо.
Протягом ІІ півріччя 2023 року зареєстровано 1 повторне звернення.
Звернення надійшли до Департаменту з невизначеними категоріями авторів (17, або 73,9%), від робітників (2, або 8,7%), пенсіонера (1, або 13%), учня (студента) (1, 13%), працівника (1, або 13%). Звернень від багатодітних родин, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, підприємців, військовослужбовців та інших категорій осіб не зареєстровано.
На належному рівні була організована робота щодо проведення особистого прийому громадян керівництвом Департаменту згідно графіку.
З метою упередження звернень громадян для вирішення нагальних проблем діяльності закладів, керівництво та спеціалісти Департаменту постійно зустрічаються з трудовими колективами закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування.
Також, проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян у закладах культури обласного підпорядкування.
Протягом ІІ півріччя 2023 року проведено відповідну роботу щодо забезпечення реалізації права громадян на звернення в усному та у письмовому вигляді, на особистих прийомах, шляхом здійснення телефонного дзвінка, використання електронної пошти для написання електронних звернень.
Так, у ІІ півріччі 2023 року до закладів культури надійшло 109 звернень, що на 22 звернення більше ніж в аналогічному звітному періоді (у ІІ півріччі 2022 року зареєстровано 87 звернень).
Усі звернення громадян було розглянуто в установлені терміни, по кожному з них надані своєчасні відповіді. За результатами розгляду звернень, скарг та пропозицій питання вирішено позитивно – 87, роз’яснено – 21, заходи вживаються – 1.
Звернення надходили від громадян, які проживають у Кропивницькій, Олександрійській територіальній громаді, у Київській та Харківській області.
Звернення надходили з питань:
працевлаштування у заклади культури області;
організації навчального процесу;
проведення спільних культурно-просвітницьких заходів;
роботи з внутрішньо переміщеними особами;
діяльності закладів культури;
організації заходів, майстер-класів;
спільної волонтерської діяльності та ін.
Звернення надходили з невизначеною категорією людей – 73, від працюючих – 14, від пенсіонерів – 7, від молоді – 3, представників творчих спілок та мистецької спільноти – 12.
На належному рівні була організована робота щодо проведення особистого прийому громадян керівництвом закладів. Так, на особистому прийомі громадян керівництвом обласних закладів культури у ІІ півріччі 2023 року прийнято 63 особи, що на 12 осіб більше ніж у аналогічному періоді (у ІІ півріччі 2022 року було прийнято 51 особу).
Основними темами для розгляду були:
проведення освітніх заходів та культурно-дозвіллєвих заходів для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
надання приміщення для мистецьких заходів;
організація концертної діяльності та заходів з психологічної підтримки;
працевлаштування у закладах культури та ін.
До комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» та Кропивницького музичного фахового коледжу у звітному періоді 2023 року звернень не надходило.
Відповідно до вищевикладеного, керівництву, спеціалістам Департаменту, керівникам закладів культури обласного підпорядкування у І півріччі 2024 року:
тримати на особистому контролі розгляд звернень громадян та їх позитивного вирішення;
забезпечити проведення особистого прийому громадян та особистого виїзного прийому відповідно до затверджених графіків;
продовжити проведення щоденного моніторингу звернень громадян, постійне впровадження заходів щодо виявлення проблемних питань мешканців міст та районів області з метою упередження надходження повторних та неодноразових звернень;
установити дієвий контроль за повним, кваліфікованим і об’єктивним розглядом звернень громадян, додержанням встановлених законодавством термінів їх розгляду та своєчасним наданням відповідей авторам звернень;
особливу увагу приділяти розгляду звернень пільгових категорій громадян;
щокварталу у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах установ оприлюднювати узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань.