Основні джерела залучення коштів державного бюджету та міжнародної
технічної допомоги по галузі «культура»

Державний фонд регіонального розвитку – це один з головних інструментів держави, який втілює наше бачення прогнозованого та сталого економічного і соціального розвитку регіонів. Ознайомитися з умовами даної грантової пропозиції можна за посиланням https://new.dfrr.minregion.gov.ua
Основними нормативно-правовими актами актами є:
– стаття 24-1 Бюджетного Кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text);
– постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text);
– наказ Мінрегіону від 24.05.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15#Text;
– іншими нормативно-законодавчими актами.

Велика реставрація – програма розрахована на 2021-2023 роки та має на меті перетворити об’єкти матеріальної культурної спадщини на один з основних ресурсів розвитку України, зробити їх туристичними магнітами.
Ознайомитися з умовами даної пропозиції можна за посиланням:
– державна форма власності об’єкта культурної спадщини – постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1214 «Про затвердження Порядку відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1214-2020-%D0%BF#Text
– комунальна форма власності об’єкта культурної спадщини – постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 887 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2021-%D0%BF#Text

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України. Ознайомитися з умовами даної грантової пропозиції можна за посиланням (https://ucf.in.ua).

Міжнародний архітектурний конкурс від Фундації Жака Ружері – це конкурс візіонерських архітектурних проєктів архітекторів, дизайнерів, інженерів, проєктувальників міст, митців, що допоможуть людству впоратися з екологічними та соціальними викликами. Ознайомитися з умовами даної грантової пропозиції можна за посиланням: https://fjr.wiin-organizers.com/en/competitions/5fbbb74d1376a164051c559a?fbclid=IwAR2p6KR1S9Hjy_ZOWtcw2t97IiZS_VX-NfPj55qfUIYkXxTsQYZ0R9brptw

Програма порятунку культурної спадщини під загрозою знищення від Фонду Принца Клауса – це програма порятунку культурної спадщини, що постраждала або може постраждати від техногенних катастроф, стихійних лих або збройних конфліктів, яка може профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю матеріалів та обладнання, дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії для підвищення обізнаності про об’єкти культурної спадщини під загрозою, проведення тренінгів для рятувальників культурної спадщини. Ознайомитися з умовами даної грантової пропозиції можна за посиланням: https://princeclausfund.org/save-heritage-now?fbclid=IwAR2ZTazgaBGYw3toYu 48vo4gDpovvZ0d77Y91ebKzkUSDzMjFl13TY

Гранти міжнародної співпраці – фінансують спільні культурні проєкти українських та європейських організацій: фестивалі електронної музики з міжнародними лайн-апами, онлайн-резиденції для мисткинь, документальні театральні постановки, виставки сучасного мистецтва, експонати яких можна побачити на вулицях міста та онлайн. Ми пропонуємо до 50 000 євро на втілення вашої сміливої ідеї Ознайомитися з умовами даної грантової пропозиції можна за посиланням https://houseofeurope.org.ua/opportunity/188